011 26 83 486 | 011 36 11 254

INŽENJER ZAŠTITE NA RADU/BEOGRAD

07February

INŽENJER ZAŠTITE NA RADU/BEOGRAD

Partners & Orka reklamna agencija za svog renomiranog klijenta, građevinska firma koja se bavi izgradnjom, montažom, građevinskim radovima, zbog povećanog obima posla potražuje izvršioce na poziciji:

INŽENJER ZAŠTITE NA RADU
Mesto rada: Beograd
Opis posla:
-Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
– Učestvuje u pripremi akta o proceni rizika;
– Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
– Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
– Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
– Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
– Obavlja dodatne aktivnosti vezane za zaštitu od požara i zaštitu životne sredine.

Uslovi:
– Položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu:
– Visoka stručna sprema, iz oblasti tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih ili medicinskih nauka.
– Radno iskustvo na sličnim poslovima;
– Poznavanje engleskog jezika
– Poznavanje rada sa MS Office paketom

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoju radnu biografiju i kopiju sertifikata mogu proslediti na e-mail adresu: berzaposlova@partners-orka.co.rs

Biće pozvani samo kandidati koji prođu u uži krug selekcije.
Kandidati koji prijave dostavljaju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanje kandidata na osnovu zakona o zaštiti podataka.

oglas aktuelan 30 dana od dana postavke

Posted by Partners&Orka  Posted on 07 Feb