011 26 83 486 | 011 36 11 254

Prijava za bazu

Navesti završenu školu, stepen obrazovanja i stečeno zanimanje
Navesti rad u kojoj firmi, na kojoj poziciji i opis radnih zadataka
Navesti koju kategoriju imate položenu