011 26 83 486 | 011 36 11 254
hiring2

U mogućnosti smo da Vam ponudimo veliki spektar usluga

Prednost našeg preduzeća je da Vam pružimo širok dijapazon usluga iz domena marketinga, konsaltinga, pravnih poslova, ljudskih resursa i ostalih aktivnosti koje su neophodne za poslovanje Vaše kompanije.

Zašto biste nas odabrali?

Daćemo Vam razlog zašto smo bolji od konkurencije

Profesionalnost na prvom mestu

Naš profesionalan tim poseduje veliko iskustvo od prestižnih klijenata širom zemlje i sveta, koji ima izgrađen stav i profesionalan pristup koji će Vam dati vrhunske rezultate.

Razmišljamo kreativno

Mi smo kvalitetni i stručni u poslu. Svakoj stranci prilazimo individualno i kreativno, brzo i fleksibilno se odazivamo na želje i potrebe naručioca posla.

Iskustvo je naša PREPORUKA

Istrajali smo preko 15 godina, i ostvarujemo dalje svoje ciljeve. Mi volimo dobru konkurenciju koja nas motiviše da budemo još bolji od drugih.

Obuhvatamo pružanje celog spektra reklamnih usluga

Uključujući davanje saveta, kreativne usluge,produkciju reklamnog materijala i prodaju.

– kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima

– kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru (reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa)

– distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka

– uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala

– upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja sa ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:

• promovisanje proizvoda
• marketinške aktivnosti na mestu prodaje
• neposredno reklamiranje putem pošte
• marketinško savetovanje

PRUŽAMO | Konsultanske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Obuhvata davanje savetovanje,usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, strateško planiranje kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, smanjenje troškova i drugih finansijskih pitanja.

Uključuje i marketinške ciljeve i politiku, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja, definisanje organizacione strukture i sistematizacije radnih mesta, davanje pravih usluga, savetovanje, marketinško poslovanje…
Poslovne usluge koje obuhvataju davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.